Skip to contents (site navigation)


OPPK

 

Řešené projekty

Ve sledovaném období byly v rámci vybudované infrastruktury řešeny následující grantové projekty:

  1. Molekulární mechanizmy vzniku subklinického zánětu v tukové tkáni a jeho podíl na etiopatogeneze diabetes mellitus 2. typu (NT13299)
  2. Metabonomika na myších modelech obezity a lipoatrofie - studium poruch metabolických drah, progrese onemocnění a reakce na léčbu (GA13-14105S)
  3. Vzorkování a účinnost desorpce/ionizace za atmosférického tlaku při hmotnostně spektrometrickém experimentu (GAP206/12/1150)
  4. Hmotnostně spektrometrické zobrazování (LD13038)
  5. Studium molekulárních detailů klíčového procesu rozpoznání počátečního AUG kodónu během iniciace translace u eukaryot (GAP305/10/0335)
  6. Centrum biologie RNA (GBP305/12/G034)
  7. Struktura a funkce lidského translačního iniciačního faktoru 3 (eIF3) a s ním asociovaných eIFs (GA14-05394S)
  8. Understanding the multiple roles of the key eukaryotic translation initiation factor 3 (eIF3) and its associated eIFs in both general and gene-specific translational control on the molecular level (Welcome Trust 090812/Z/09/Z)
  9. Asymetrická hydrogenace vazby C=X přenosem vodíku: nové chirální ligandy, mechanistické studie a heterogenizace (GAP106/12/1276)
  10. Výzkum a vývoj systému rychlého generování par dekontaminačního média na bázi peroxidu vodíku (VPHP) a studium působení dekontaminačního média ve formě aerosolů a par (TA02011185)

Praha & EU

Investujeme do vaší budoucnosti
NAVRCHOLU.cz


also on YouTube