Skip to contents (site navigation)


OPPK

 

Personální obsazení

Management:
Marek Kuzma - projektový manažer
Petr Novák - manažer vědecké náplně
Vladimír Havlíček - manažer projektu
Odborní garanti:
Josef Chmelík
Garanti partnerů projektu:
Kamila Syslová - VŠCHT
Miroslav Šulc - PřF UK
Karel Lemr - PřF UPOL
Zaměstnanci:
Dušan Pavlík
Jiří Novák
Ľudovít Škultéty
Jakub Zeman
Dominika Luptáková
Vladislava Hronová

Praha & EU

Investujeme do vaší budoucnosti
NAVRCHOLU.cz