Skip to contents (site navigation)


OPPK

 

Řešené projekty

Ve sledovaném období byly v rámci vybudované infrastruktury řešeny následující grantové projekty:

 1. Molekulární mechanizmy vzniku subklinického zánětu v tukové tkáni a jeho podíl na etiopatogeneze diabetes mellitus 2. typu (NT13299)
 2. Metabonomika na myších modelech obezity a lipoatrofie - studium poruch metabolických drah, progrese onemocnění a reakce na léčbu (GA13-14105S)
 3. Vzorkování a účinnost desorpce/ionizace za atmosférického tlaku při hmotnostně spektrometrickém experimentu (GAP206/12/1150)
 4. Hmotnostně spektrometrické zobrazování (LD13038)
 5. Centrum biologie RNA (GBP305/12/G034)
 6. Struktura a funkce lidského translačního iniciačního faktoru 3 (eIF3) a s ním asociovaných eIFs (GA14-05394S)
 7. Understanding the multiple roles of the key eukaryotic translation initiation factor 3 (eIF3) and its associated eIFs in both general and gene-specific translational control on the molecular level (Welcome Trust 090812/Z/09/Z)
 8. Návrh, syntéza a využití "single-site" heterogenních katalyzátorů pro enantioselektivní redukci (GA 15-08992S)
 9. Pražská infrastruktura pro strukturní biologii a metabolomiku II (LO1509)
 10. Přenos elektronů v enzymech degradujících celulózu (16-34818L)
 11. Identifikace Leishmania a jejich vektorů pomocí hmotnostní spektrometrie (15-04329S)
 12. Zobrazování pomocí hmotnostní spektrometrie (16-20229S)
 13. Studium vztahu mezi strukturou a funkcí cellobiosadehydrogenasy - atraktivního enzymu s uplatněním v biosenzorech a biopalivových článcích (GAP206/12/0503)
 14. Nové možnosti: Nové, šetrnejší a efektivnejší katalyzátory pro anti-Markovnikovskou hydrataci koncových alkynů (16-25747S)

Praha & EU

Investujeme do vaší budoucnosti
NAVRCHOLU.cz